Vrtec
Mali grof

color_5
Pedagogika Vrtec Mali grof 2
color_4
Zasebni vrtec Mali grof d.o.o.

Izvajamo javno veljavni program za predšolske otroke

skladno s Kurikulumom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 18. 3. 1999. Vrata vrtca smo odprli leta 2009.

NAŠA

vizjia

Ustvarjamo okolje, v katerem je otroku dan čas, kjer se le-ta ustavi in mu je v njegovem okviru nudeno spodbudno okolje za igro, s katero otrok razvija svoje sposobnosti, dozoreva, nabira izkušnje, ki jih potrebuje za svoje uspešno življenje.

Če želimo, da otrok izkoristi svoj potencial, da ga razvija, nadgrajuje, si moramo vzeti čas, da ga spoznamo in vzljubimo njegovo celoto ter se mu posvetimo na njemu najbolj primeren način.

Za uresničevanje vsega naštetega, potrebujemo prostor, kje otroku zagotovimo mir, kjer ima možnost vsako stvar večkrat ponoviti, slišati, videti.

Nina Sešlar, direktorica

PREDNOSTI

našega vrtca

Smo vrtec, ki smo se pričeli ukvarjati z ugotavljanjem pomanjkljivosti v vzgoji otrok in naši družbi. Zato smo naše delo usmerili v razvijanje otrokovih primarnih potreb.

Vzpodbujamo prosto igro in igro zunaj – v naravi, vzpodbujamo igro s sipkimi in nestrukturiranimi materiali, obujamo stare slovenske običaje, vzpodbujamo samostojnost in odgovornost, vzpodbujamo razvijanje ročnih del in še bi lahko naštevali.

Otrokom smo podarili rutino, red in organiziranost.

Pri nas smo vsi del iste družine, družina pa skrbi drug za drugega.

Pedagogika Vrtec Mali grof 4 srednja
Pedagogika Vrtec Mali grof 6 mala
Pedagogika Vrtec Mali grof 9

Če želite, da otrok postane odgovoren, delaven in skrben človek, potem je naš vrtec pravi za vašega malčka. Pomagali vam bomo vašemu otroku privzgojiti te vrednote.

Privzgojili jih bomo preko igre, sproščenega vzdušja in reda, ki ga vsi potrebujemo v življenju, da lahko razvijemo vse potenciale.

hišni

red

• Vrtec posluje od 6.00 do 16.30.
• V vrtec lahko vstopijo otroci, njihovi starši oz. skrbniki in zaposleni.
• Vrata vrtca so zaradi varnosti otrok zaklenjena od 8.00 do 12.30.
• Starši izostanek otroka sporočijo sproti (osebno ali po telefonu).
• Starši so dolžni po otroka prihajati do 16.30.
• Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur, vsaka nadaljnja ura se zaračuna skladno s sklepom o številu otrok in določitvi cen programov predšolske vzgoje v Zasebnem vrtcu Mali grof d.o.o. iz Slovenskih Konjic, ki je sprejet in potrjen na svetu zavoda.
• Starši imajo možnost uvajanja otroka v oddelek po predhodnem dogovoru s strokovno delavko.
• Po zakonu o varnosti v cestnem prometu (91. člen ZPVZ) morajo otroci na poti v vrtec imeti spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši. Svoje dovoljenje posredujejo v pisni obliki.
• Osebni podatki (točen naslov in telefonska številka) nam bodo koristili, če vas bomo morali nujno poiskati.
• Starši smejo v vrtec pripeljati samo zdravega otroka.
• Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih predpiše zdravnik (kronične bolezni in alergije).
• Otrok naj v vrtec ne nosi dragocenih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane.
• Otrok naj v vrtec ne nosi nevarnih predmetov (verižic, prstanov, uhanov, zapestnic, lasnic, gumic, ostrih predmetov, trdih bonbonov, žvečilk, raznih krogljic …), ker so otroci v nenehnem gibanju in pogovarjanju.
• Otroci naj bodo oblečeni in obuti delovnemu procesu primerno (nemoteno izvajanje pedagoških dejavnosti), torej tako, da s svojimi oblačili in obutvijo ne odvračajo svoje ali pozornosti drugih otrok od dejavnosti. V kolikor opazimo, da otrok zaradi svojih oblačil ali obutve ni sproščen ali svojo pozornost usmerja na izgled, ga lahko preoblečemo v primernejša oblačila.
• Otroci naj imajo v garderobah rezervna oblačila, ki morajo biti označena.
• Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu (natikači, zajčki …).

Andreja Kristan, pedagoška vodja in snovalka pedagoškega procesa v vrtcu Mali grof.

SOLNA

soba

Vrtec Mali grof

Ker se zavedamo, da je potrebno k vzgoji pristopati celostno, smo se odločili, da pri nas za naše otroke uredimo »Solno sobo«.

Solna soba združuje prosto igro (saj je en velik solni peskovnik) in deluje preventivno ter krepi naravno samozdravljenje telesa.

Je atmosfera morja, ki deluje prečiščevalno in razkuževalno.

V naši solni sobi se otroci igrajo, raziskujejo, preizkušajo … in predvsem uživajo. Je naš največji senzorični kotiček.

Ko se igrajo s soljo, dražijo in stimulirajo vse svoje čute.

color_5
FOTO Vrtec Mali grof Solna soba
Soba za delo z materialom Vrtec Mali grof 2
SOBA ZA DELO

z materialom

Je soba, kjer so otroci povabljeni, da se lotijo specifičnega dela, za katerega potrebujejo mir, zbranost, osredotočenost, …v tej sobi si sami izberejo nalogo, katero naredijo do konca in jo tudi preverijo.

Naloge so pripravljene tako, da otroke vzpodbudijo k razmišljanju, k samostojnemu delu in samokontroli.

Seznanjajo se tudi z angleškim jezikom.

Otroci v to sobo zelo radi prihajajo.

NAŠ

strokovni tim

Amanda Pajek, pomočnica direktorice
Andreja Kristan, pedagoška vodja in snovalka vzgojno izobraževalnega programa

Andreja Kristan

Andreja Kristan

»Bodi sprememba, ki bi jo sam rad videl v svetu.« - Mahatma Gandhi
Amanda Pajek

Amanda Pajek

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno« - Antoine de Saint
Barbara Petek

Barbara Petek

»Če želiš planirati za pet let naprej, posadi riž. Če želiš planirati za petdeset let naprej, posadi drevo. Če želiš planirati za sto let naprej, vzgajaj otroke.« - Kitajski pregovor
Janza Rajh

Janža Rajh

»Življenje lahko doživljaš na dva načina. Tako, da se ti nič ne zdi čudežno, ali pa, kot, da je vse čudež.« - Albert Einstein
Natasa Obrul Hren

Nataša Obrul Hren

»Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delovni, ampak da vzljubijo delo; ne le da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje, ne le da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le da postanejo pravični ampak, da hrepenijo po pravici.« - John Ruskin
Natasa Thaler

Nataša Thaler

»Živeti, pomeni biti hvaležen za svetlobo in ljubezen, za toplino in nežnost, ki v ljudeh in stvareh tako preprosto obstajajo.« - Phil Bosmans
Nevenka Ungar

Nevenka Ungar

»Noben dan ni enak drugemu in vsako jutro ima svoj poseben čudež, svoj čarobni trenutek, v katerem ponikajo stara stvarstva in se rojevajo nove zvezde.« - Pavlo Coelho
Nina Polanec

Nina Polanec

»Življenje ni čakanje, da nevihta mine, ampak učenje, kako plesati v dežju.« - Vivian Greene
Nina Zdrcnik

Nina Zdrčnik

»Ko se bomo končno zavedli, da dihamo isti zrak, da nas greje eno sonce, da nas vse moči dež iz oceanov, ki objemajo ves naš svet, bodo ograde v nas in okrog nas padle. Zemlja bo postala skupen dom, vsi ljudje in druga bitja pa spoštovani in ljubljeni bratje in sestre … Sreča, izgrajena na nesreči in trpljenju drugih, je le kratkega daha in nemirnega sna. Ker, kar storiš slabega drugim, storiš sebi.« - Gregor Vrhovnik
Tina Posinek

Tina Posinek

»V vsakem posamezniku so vsi barvni odtenki, tako si vsak sam izbira s katerimi barvami bo slikal svojo življenjsko zgodbo. Bodimo otrokom zgled, da bodo znali izbirati in mešati svoje barve življenja.« - Gregor Vrhovnik
Tina Zeleznikar

Tina Železnikar

»Kadar starši naredijo preveč za otroke, otroci naredijo premalo zase.« - Elbert Hubbard
Hana Seslar

Hana Sešlar

»Čas, ki ga nameniš sebi, ni nikoli zapravljen. Le večkrat si vzami čas, da prisluhneš sebi.« - B.K.
Tadeja Jurse

Tadeja Jurše

»Zavedati se moramo, da smo smisel svojega življenja izpolnili že zgolj s tem, da smo bili vsaj kdaj komu tudi vir veselja... in to ni težko!« - Anton Trstenjak
Matjaz Matul

Matjaž Matul

»Nikoli nisi prestar, da si ne bi postavil še kakšnega cilja ali da bi sanjal nove sanje.« - C. S. Lewis
Mojca Bracic

Mojca Bračič

»V srcu, če je tapravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi.« - Tone Pavček
Vrtec Mali grof
VRTEC

v sliki

PODATKI

podjetja

Naziv:  Zasebni vrtec Mali grof d.o.o.
Naslov: Grajska ulica 8a, 3210 Slovenske Konjice
Uprava in PE vilinčica: Grajska ulica 5, 3210 Slovenske Konjice

ID za DDV.: 23239794 (zavezanec : NE)
Matična številka: 3541835000
IBAN: SI56 0400 1005 0442 996
(Nova KBM)
IBAN: SI56 6100 0001 6656 605
(DH)