Vrtec
Mali grof

JAVNI VPIS NOVINCEV

Obveščamo vas, da v Zasebnem vrtcu Mali grof d.o.o., vpis otrok poteka skozi celo leto, javni vpis novincev pa vsako leto od 1. 2. do 31. 3. za prihodnje šolsko leto.

Vloga za sprejem otroka v vrtec je na voljo v upravi vrtca in tukaj:

Vlogo izpolni starš oz. zakoniti zastopnik in jo odda osebno na upravi vrtca ali po pošti na naslov vrtca Zasebni vrtec Mali grof d.o.o., uprava, Grajska ul. 5, 3210 Slovenske Konjice oziroma po  elektronski pošti na naslov amanda.pajek@vrtecmaligrof.si , najkasneje do 31. 3. za naslednje šolsko leto.

Javni vpis novincev poteka po postopku določenem v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je izdala Občina Slovenske Konjice. Če se bo v času javnega vpisa novincev za šolsko leto v vrtec vpisalo več otrok, kot imamo v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok v vrtec, in sicer na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec.

V nasprotnem primeru o sprejemu odloča direktorica oz. od nje pooblaščena oseba.

Vse dodatne informacije glede vpisa lahko dobite pri Amandi Pajek na GSM 051 306 012 ali e-pošti amanda.pajek@vrtecmaligrof.si.

Preverite prosta mesta: tukaj

Comments are closed