Vrtec
Mali grof

NAŠA

pedagogika

Delamo po javno veljavnem programu za predšolske otroke, skladno s Kurikulumom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 18. 3. 1999. A vsaka izobraževalna ustanova lahko izbira svoje poti - metode, kako priti do željenega cilja.

Pedagogika Vrtec Mali grof 1 mala
Pedagogika Vrtec Mali grof 6 mala
Pedagogika Vrtec Mali grof 4 srednja

Mineva že več kot desetletje, odkar sem pričela svoje delo v vrtcu.  Delovna pot me je popeljala skozi različne načine pedagoškega dela, različne sisteme in različne uvide, ki sem jih doživela na svoji življenjski in delovni poti.

Moram priznati, da je pot bila in še vedno je zelo barvita.

Če človek hodi skozi življenje s široko odprtimi očmi in z lastnim interesom, vidi ogromno. Jaz gledam na življenje kot na veliko učilnico.

Lahko vidiš prepreke in lahko vidiš rešitve, lahko vidiš omejitve in hkrati lahko vidiš možnosti. Lahko gremo skozi življenje s strahom in jezo, lahko pa z veseljem in milino.

To slednje se je pri nas v družbi pričelo izgubljati. Življenje je postalo za večino brez smisla, veselja, miline, sočutja, z iskanjem instant sreče. Tega na nezavedni ravni učimo tudi svoje otroke.

Takšna sem bila tudi sama.

Bila sem nesrečna, žalostna, jezna nase in celi svet, obupana … Nekega dne sem si priznala, da si takšna nisem všeč.

Pričela se je moja dolga pot iskanja nazaj k sebi.

Nazaj k zadovoljstvu, milini, spoštovanju sebe in drugih. Nazaj k ljubezni do življenja.

Spremenila sem se kot človek. Našla sem svoje življenjsko poslanstvo (delo z otroki in družinami) in se temu popolnoma predala. Brez strahu.

Moje vodilo je, kadar delaš s strastjo, odgovornostjo in ljubeznijo ter predanostjo, ti ne more spodleteti, saj te vodijo iskreni nameni.

Želim si, da bi s svojim delom pripomogla vrniti ljudem ljubezen do njih samih, narave in življenja nasploh.

Vem, da se moje delo še zdaleč ni končalo, v resnici sem komaj začela.

Nam vsem želim, da bi imeli veliko razumevanja in potrpljenja do sebe in življenja, saj nam je bilo vdahnjeno z ljubeznijo.

Andreja Kristan, pedagoška vodja in snovalka pedagoškega procesa v vrtcu Mali grof.

»Dejanski prispevek, ki ga lahko
damo svetu, je naš namen in način,
ter kako ta namen uveljavljamo pri tem,
kar počnemo v življenju.«
R. Swami

 

ENOTNA

oblačila

V našem vrtcu je priporočeno nošenje enotnih oblačil ali oblačil brez potiska.

Zakaj smo se pedagoški delavci vrtca odločili za ta korak?

Razlogov je več.

Enotna oblacila Vrtec Mali grof 1
Enotna oblacila Vrtec Mali grof 2

Po večletnem opazovanju otrok in ukvarjanju s problematičnimi situacijami v oddelkih, smo prišli do naslednjih ugotovitev, na kaj vse vpliva neprimerna izbira oblačil in čevljev, in sicer:

povzroča odvisnost od zunanjega izgleda. Otroku se v najbolj ranljivem obdobju daje popačena informacija o vrednosti in pomembnosti zunanjega izgleda, kar je zelo pomembno v današnjem svetu, ki je prežet z raznoraznimi odvisnostmi (od izgleda, od kontrole, od hrane, od užitkov, nekemične odvisnosti …);
odvrača otrokovo pozornost od igre in dela;
agresivni risani junaki na majicah vzpodbujajo agresivno obnašanje pri otroku;
povzroča motnje koncentracije in pozornosti;
odvrača otrokovo pozornost takrat, ko je zelo pomembno, da je zbran, da opazuje okolico, da opazuje naravo, da je sproščen;
otrok postane razdražen in nemiren;
vzpodbuja tekmovalnost med otroki;
s tem se ogroža varnost otroka;
otroka se s tem že od majhnega navaja na potrošništvo in vrednost materialnega, kar pa ne bi smelo prestopiti praga vzgojno-izobraževalne inštitucije.

Simbol

Celotna družba, vso naše delovanje je na vseh ravneh prežeto s simboli. Simboli so v logotipih multinacionalk, podjetij, športnih in kulturnih družb, verskih institucij in te po njih tudi prepoznamo.

V simbolih lahko prepoznamo globlji, skriti pomen. Danes, v sodobnem svetu, so okrog nas povsod različni simboli, od logotipov do drugih. Nato delujejo na našo podzavest. Večina ljudi se tega sploh ne zaveda.

V ta namen smo mi ustvarili svoj simbol, simbol GROFKOTA. Naš simbol otroke nagovarja k delu, k vljudnemu obnašanju, k prijaznosti, k sočutju do ljudi in živali, k razvijanju odnosa do znanja, k poslušanju in upoštevanju navodil, h gojenju ljubezni in spoštovanja do znanja ter pripadnosti k isti ekipi.

Otroci oblečeni v naša oblačila, z našim simbolom, so takoj pripravljeni na delo, poslušanje, trud, brez, da se vzgojitelj utruja z motivacijo in vzpostavljanjem reda.

Vrtec Mali grof
NAŠA

pedagogika

Delamo po javno veljavnem programu za predšolske otroke, skladno s Kurikulumom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 18. 3. 1999. A vsaka izobraževalna ustanova lahko izbira svoje poti – metode, kako priti do željenega cilja.

Ko imamo skupino otrok, moramo upoštevati, da ima vsak svoje interese, vsak dojema stvari na svoj poseben način. Dejstvo pa je, da se vsak otrok najbolj optimalno razvija skozi svobodno igro, ki bi morala imeti v življenju vsakega otroka posebno, če ne že častno mesto.

Otroci v obdobju do 6 leta razvijajo svoj gibalni aparat, v njih samih pa se odvija čustvena stabilizacija.

V našem vrtcu dajemo poudarek gibanju na prostem. Zakaj? Ker se tako razvija otrokov gibalni aparat, hkrati pa se skozi gibanje sprošča celo telo. Sprošča se stres (ki ga je dandanes pri otrocih veliko), agresija, nemirnost in poleg vsega si izgrajujejo imunski sistem.

Da otrok lahko normalno funkcionira, mora biti njegov dan zapolnjen 60 % z neusmerjenim gibanjem, 30 % proste igre z nestrukturiranim materialom in 10 % še ostalih dejavnosti. V življenju otrok mora vladati red, saj se le tako počutijo varne.

Pedagoško delo mora biti usklajeno z naravnimi ritmi. To pomeni, da se delo prilagaja letnim časom, saj je človek v vsakem letnem času drugače notranje naravnan.

Pri delu z otroki mora biti vedno na prvem mestu čas in zadosti ponavljanj. Stvari se morajo neprestano ponavljati. Ni dobro, da se hiti in jih obremenjuje vedno z novimi stvarmi. To jih zmede in postanejo nezainteresirani ter nemirni.

Z našim delom želimo pri otrocih vzpodbuditi:

gibanje na prostem in preživljanje časa v naravi, ne glede na vreme. »VSAKO VREME JE LEPO VREME.« O tem sem že pisala in bi samo dodala, da ljubezen do narave bo razvil samo tisti otrok, ki bo veliko časa preživel v njej. V različnih letnih časih preživljamo čas pod našim kozolcem. Jesen: jesenske delavnice, peka jabolk, ličkanje in luščenje koruze, peka hrenovk na ognju, peka kostanja. Pomlad: različna prosta igra, grabljenje in pospravljanje listja, vej … Poletje: igra z vodo, igra v mivki, zemlji, hoja bosih nog, kosilo in spanje pod kozolcem.

njihov lastni interes za delo – tega danes v naši družbi pri otrocih primanjkuje, je posledica našega modernega življenja.

vzpodbujanje in negovanje lepih odnosov med otroki in odraslimi – otroci so najbolj občutljivi na tem področju, saj se z našim vzgledom učijo, kako delovati v svetu in s svetom.

razvijanje samostojnosti in delavnosti pri otroku – slednji sta bolj povezani, kot si mislimo. Preko lastnega dela doživlja otrok uspehe in padce, tako se mu izgrajuje njegova samopodoba.

prosta igra in spodbujanje lastne kreativnosti ter domišljije otrok – otrok ima možnost, da si lahko sam poišče dejavnost, ki ga pritegne. S tem je notranje motiviran in le tako si razvija koncentracijo, vztrajnost, lastno motivacijo, da večkrat nekaj ponovi in osvoji, sam določa pravila pri svoji igri, sam si izmišlja zgodbo …

branje skrbno izbrane literature, ki se ponavlja tri tedne – je vezana na letne čase in trenutno dogajanje, je brez ilustracij.

igranje lutkovne predstave vsak petek – otroci lahko lutkovno prestavo odigrajo tudi sami.

ročne spretnosti – v zadnjih letih smo pričeli v naši družbi načrtno razvijati intelektualni del pri otrocih in s tem razvoj otroka postavili na glavo, saj se morajo učiti stvari, za katere še niso dozoreli in hkrati zanemariti stvari, ki jih zanimajo in so zanje tudi notranje motivirani.  Z ročnimi deli si otrok uri koncentracijo, koordinacijo oko – roka, povezuje desno in levo stran možganov. Vse to skupaj so dobre pred dispozicije za kasnejše učenje.

glasba – glasba je zelo prisotna pri našem delu. Že od nekdaj je na človeka delovala sproščujoče, povezovalno, povzroča sproščanje hormona sreče, z njeno pomočjo urimo tudi koncentracijo, vztrajnost …

praznujemo in obujamo pristne slovenske običaje, saj nas vodi cilj iz Kurikuluma, ki pravi, da otrok spoznava slovensko kulturo in običaje – pohod z lučkami – na Martinovo; december je umirjen, ker že po starem izročilu se človek v tem času mora umiriti in notranje predelati celo leto, ki ga je odživel.
Božička in Dedka Mraza v našem vrtcu ni, ker prvi je ameriški praznik, slednji pa je nastal zaradi takratne politične situacije. V našem vrtcu se v decembru posvetimo notranjemu miru, vrednotam v življenju in zgodbici pod jelko »Betlehem«. Poizkušamo decembru vrniti pravljičnost, ki mu je bila z vsem hitenjem in zasipavanjem z darili odvzeta.
Pust praznujemo z izdelovanjem skupinske maske.
Spomnimo se tudi na Gregorjevo, ko se ptički ženijo in zato po starem slovenskem običaju spuščamo ladjice po potočku.
Ob koncu šolskega leta se poslovimo od otrok, ki gredo v šolo, na način, ki je posvečen izključno otrokom.

Alpska šola pri nas preko celega šolskega leta izvaja različne športne tečaje (rolanje, plavanje, smučanje in kolesarjenje).

Naše delo je zasnovano na spoznanju, da vzpodbujamo gibanje za otroštvo brez ekranov, nepotrebnih dodatnih popoldanskih dejavnosti, vzpodbujanje zdravih življenjskih navad in življenje brez potrošništva. Vse to uničuje človeka, njegovo kreativnost, življenjsko energijo in ga poneumlja.

Iz našega vrtca poizkušamo umakniti vse, kar v življenje otrok ne spada. Menim, da menegment in potrošništvo ne bi smela imeti vstopa v nobeno vzgojno izobraževalno ustanovo.

V našem vrtcu sta čas in dejavnosti naravnana tako, da je okolje otroku prijazno in prav tako strokovnim delavcem.

Naj ostane družina primarno okolje otroka, vrtec pa sekundarno. V sodobnem času so se te stvari obrnile malce na glavo, kar povzroča pri otrocih strah, nesigurnost, zmedenost in posledično neuspeh kasneje v življenju.

Če želite doživeti utrip vsakdana vrtca Mali grof, vas vabim, da nas spremljate na naši FB strani in instagramu.


Andreja Kristan, pedagoška vodja in snovalka pedagoškega procesa v vrtcu Mali grof.

»Ko pričneš hoditi po svoji poti,
se pot pojavi.«

Rum

PROGRAM in STAROSTNE

skupine

Vrtec Mali Grof organizira 6 – 9 urni DNEVNI PROGRAM, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano.

Sledimo ciljem in načelom javno veljavnega programa Kurikulum za vrtce, ki predstavlja potek življenja in dela v vrtcu. Zajema vzgojna področja: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

V vrtcu smo področje gibanja še poglobili in pripravili lasten program, ki ga strokovno načrtuje in izvaja Alpska šola.

V šolskem letu 2022/23 so otroci razporejeni v šest oddelkov:

skupina JEZKI

Ježki

Mali grof

skupina MISKE

Miške

Mali grof

skupina MUCE

Muce

Mali grof

skupina ZAJCKI

Zajčki

Mali grof

skupina VILINCKI

VIlinčki

PE Vilinčica

skupina PALCKI

Palčki

PE Vilinčica